Pilot Assist

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Päivitetty 1/31/2020

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle*Adaptive Cruise Control ja Pilot Assist -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

P5+6-1746-ACC+PA Sätta-Justera Hastighet
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.

Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) tai pitämällä niitä painettuina.

  • Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n) askelin.
  • Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3) on halutun nopeuden kohdalla.
  • Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.

Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen ohjauspyörän painikkeen (1) painamista, auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Automaattivaihteisto

Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km:n/h (125 mph:n) ajonopeuteen asti.

Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.

Huomatkaa, että pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) – vaikka se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.

Käsivalintainen vaihteisto

Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista ajoneuvoa ajonopeudesta 30 km/h (20 mph) nopeuteen 200 km/h (125 mph:n) asti.

Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.

Pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) – suurin on 200 km/h (125 mph).


Oliko tästä apua?