Pilot Assist

Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys

Päivitetty 1/31/2020

Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys

Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:

  • Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
  • Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
  • Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).

Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (6).

Symboli vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.

...tai...

Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (6).

Pilot Assist käynnistyy.

P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning

Vain jos ohjauspyöräsymboli (2) on vaihtunut HARMAASTA VIHREÄKSI, Pilot Assist -ohjausapu on aktiivinen.

Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samalla merkitään nopeusväli.

Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.

Kädet ohjauspyörällä

Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Jos Pilot Assist havaitsee, että kuljettaja ei pidä käsiään ohjauspyörällä, se kehottaa kuljettajaa hetken kuluttua ohjaamaan autoa aktiivisesti näyttämällä symbolin ja teksti-ilmoituksen.

Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua, kehotus ohjata autoa aktiivisesti toistetaan ja varoitusäänimerkki annetaan.

Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän painikkeella .

Huomio

Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.


Oliko tästä apua?