Pilot Assist

Pilot Assist -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä

Päivitetty 1/31/2020

Pilot Assist -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä

Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.

Säätimet

P5-1846-Controls for Pilot Assist

Toiminnon painikkeet ja symbolit.

: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen Pilot Assist -toimintoon
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist -toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Toimintosymboli
Kohdeautosymbolit
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli

Kuljettajan näyttö

P5-1507-ACC Mätargrafik

Nopeuksien osoittaminen.

Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus

Oliko tästä apua?