Pilot Assist

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Päivitetty 1/31/2020

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät Pilot Assist ja mukautuva nopeudensäädin*Adaptive Cruise Control voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning

Törmäysvaroituksen ääni ja symboli.

Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä

Kuljettajan tuki käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen välttämättömyydestä.

Varoitus

Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.

P5-1507 HUD collision warning

Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla.

Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

Huomio

Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan eteenpäin.


Oliko tästä apua?