Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Sopeutuva vakionopeussäädin

18 Tulokset

Mukautuva vakionopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä

Mukautuvalla nopeudensäätimellä (ACC* ) on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.

Mukautuvan nopeudensäätimen* aktivointi ja käynnistys

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi/uudelleenaktivointi

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen välillä*

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACC* :n välillä.

Mukautuvan vakionopeussäätimen säätimet ja näyttöilmaisimet*

Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* .

Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset*

Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* ) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus

Sopeutuva vakionopeudensäädin voi varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden käsittely

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Pilot Assist -toiminnossa ja mukautuvassa nopeudensäätimessä* (ACC* ) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle** -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukijärjestelmiin mukautuva nopeudensäädin** kuuluu automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.

Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

video

Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan säätää ajallinen etäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin** noudattavat.

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät Pilot Assist ja mukautuva nopeudensäädin** voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.