Asetukset

Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä

Päivitetty 7/10/2020

Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä

Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.

Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.

Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.

P6-17w46-Settings menu highlighted in top view

Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.

Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.

Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin.

Muutokset tallentuvat välittömästi.

P5-1717-Change settings

Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.


Oliko tästä apua?