Keskinäyttö

Keskinäytön näppäimistö

Päivitetty 7/10/2020

Keskinäytön näppäimistö

Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä näytölle.

Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.

Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.

P5-1717-ALL-Keypad layout

Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.

Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä

Koskee aasialaisia kieliä.

. Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjaimien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa @ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen sana automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta , joka numerotilassa esitetään painikkeen asemesta, jotta päästään takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin.

Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön, joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.

Kirjaimen tai merkin versiot

P5-1507-Keypad special characters

Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è, voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on kirjaimen tai merkin eri versioita. Painakaa haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei valita, kirjoitetaan alkuperäinen kirjain/merkki.


Oliko tästä apua?