Keskinäyttö

Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa

Päivitetty 1/31/2020

Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa

Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.

P5-1717-Settings pane-OM-highlighted

Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.

Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.

On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.

Valikon avaaminen päävalikossa

Painakaa käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.

Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:

Aloitussivu

P5-1617-OM onboard-category symbol-start

Siirtykää takaisin käyttöoppaan aloitussivulle painamalla symbolia.

Luokat

P5-1617-OM onboard-category symbol-category

Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.

Painakaa painiketta Kategoriat.

Pääkategoriat esitetään luettelossa.

Painakaa yhtä pääkategoriaa ().

Luettelo alakategorioineen () ja artikkeleineen () esitetään.

Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.

Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.

Quick Guide

P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide

Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin artikkeleihin, jotka voi olla erityisen hyödyllistä lukea auton tavallisimpiin toimintoihin tutustumiseksi. Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet

P5-1617-OM onboard-category symbol-exteriorP5-1617-OM onboard-category symbol-interior

Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri osat on osoitettu hotspot-kohteilla, jotka johtavat eteenpäin auton kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.

Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.

Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.

Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.

Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.

Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.

Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.

Suosikit

P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites

Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla tätä symbolia. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai poistaminen suosikeista

Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: .

Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.

Video

P5-1617-OM onboard-symbol-video

Siirtykää auton eri toimintoja kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin painamalla tätä symbolia.

Tiedotuksia

P5-1617-OM onboard-category symbol-information

Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Päävalikon hakutoiminnon käyttäminen

Painakaa käyttöoppaan päävalikossa. Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.

Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".

Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista esitetään kirjainten syöttämisen myötä.

Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla sitä.


Oliko tästä apua?