Kuljettajaprofiilit

Kuljettajaprofiilin valitseminen

Päivitetty 1/31/2020

Kuljettajaprofiilin valitseminen

Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton lukitus avataan seuraavan kerran. Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu. Jos etäavain on sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.

Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri tavalla.

Vaihtoehto 1:

Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.

Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.

Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.

Painakaa painiketta Vahvista.

Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä lataa uuden profiilin asetukset.

Vaihtoehto 2:

Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.

Painakaa painiketta Profiili.

Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.

Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.

Painakaa painiketta Vahvista.

Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä lataa uuden profiilin asetukset.

Vaihtoehto 3:

Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäKuljettajaprofiilit.

Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.

Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.

Painakaa painiketta Vahvista.

Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä lataa uuden profiilin asetukset.


Oliko tästä apua?