Talviajo

Lumiketjut

Päivitetty 1/31/2020

Lumiketjut

Lumiketjujen ja/tai talvirenkaiden käyttäminen voi parantaa auton vetokykyä talviolosuhteissa.

Volvo ei suosittele lumiketjujen käyttöä, jos rengaskoko on suurempi kuin 18 tuumaa

Varoitus

Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan. Vain yksipuoliset lumiketjut ovat sallittuja.

Jos lumiketjuista on epävarmuutta, Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoa pahoin ja johtaa onnettomuuteen.

Tärkeää

Lumiketjuja saa käyttää autossa vain huomioiden seuraavat rajoitukset:

  • Noudattakaa aina tarkasti valmistajan asennusohjeita. Asentakaa ketjut mahdollisimman kireälle ja kiristäkää ne säännöllisin väliajoin.
  • Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
  • Jos muita kuin alkuperäisten renkaiden ja vanteiden kokoisia lisävaruste-, jälkimarkkinointi- tai erikoisrenkaita ja -vanteita asennetaan, tietyissä tapauksissa ketjuja EI voida käyttää. Ketjujen sekä jarrujen, jousituksen ja korin osien välillä on säilytettävä riittävä etäisyys.
  • Tarkistakaa lumiketjujen käyttämistä koskevat paikalliset määräykset ennen ketjujen asentamista.
  • Älkää koskaan ylittäkö ketjujen valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua ajonopeutta. Ajonopeus ei saa missään olosuhteissa ylittää 50 km/h (30 mph).
  • Välttäkää ajohidasteita, kuoppia tai tiukkoja kaarteita ajaessanne lumiketjuilla.
  • Välttäkää ajamista lumettomalla maalla, koska se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja että renkaita.
  • Ajaminen lumiketjuilla voi huonontaa auton ajo-ominaisuuksia. Välttäkää nopeita tai tiukkoja käännöksiä sekä lukkojarrutusta.
  • Tietyn tyyppiset kiinnitettävät ketjut vaikuttavat jarrukomponentteihin, joten niitä EI saa käyttää.

Lisätietoa lumiketjuista saatte Volvon jälleenmyyjältä.


Oliko tästä apua?