Ylläpito ja huolto

Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia

Päivitetty 1/31/2020

Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia

Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat oikein, ne täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

Huomio

Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.

P5-1507-PAP Sensorplacering BirdView

Pysäköintitunnistimien sijainti.

P5-1507-CrossTrafficAlert Sensor

Takatutkayksiköiden sijoitus. Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella.

  • Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
  • Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
  • Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti, ettei linssi naarmuunnu.

Tärkeää

Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on aina huollatettava korjaamollaSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..


Oliko tästä apua?