Polttoaine

Polttoainetaloudellinen ajo

Päivitetty 7/23/2018

Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.

 • Käyttäkää apuna ECO Guide*-opasta, joka kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti autolla ajetaan, ks. Eco guide & Power guide.
 • Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihdeosoitinta

  Koskee käsivalintaista vaihteistoa.

  .
 • Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
 • Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta - ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
 • Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen jälkeen - kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
 • Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.
 • Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
 • Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi on ohi.
 • Poistakaa tarpeettomat esineet autosta - mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi polttoaineenkulutus.
 • Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
 • Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
 • Välttäkää ajoa ikkunat auki.

Tietoja Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofiasta, ks. Ympäristöfilosofia.

Lisätietoja polttoaineenkulutuksesta, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.

Varoitus

Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjaus- ja jarrutehostimen.


Oliko tästä apua?