Pyörän vaihto

Pyöränvaihto - pyörän irrotus

Päivitetty 7/23/2018

Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin.

Varapyörä*

Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.

Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa.

Tärkeää

  • Älkää koskaan ajako lujempaa kuin 80 km/h (50 mph) varapyörän ollessa asennettuna autoon.
  • Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.

Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla. Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.

Varapyörän ottaminen esiin kuormalattian alta

Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.

Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.

Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.

Nostakaa varapyörä pois.

Irrotus

Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.

Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.

Varoitus

Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut, kierteet on kunnolla voideltu ja että se on puhdas.

Huomio

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin tarrasta.

Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.

Ottakaa esiin nosturi*, pyöränruuviavain*, pölykapselin irrotustyökalu* sekä työkalu pyöränruuvien muovihattuja varten. Nämä ovat vaahtopalassa. Jos valitaan toinen nosturi, ks. Auton nostaminen.

Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista varten.

Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista varten.

Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti.

Tärkeää

Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko kierteen pituus pyöränruuviavaimella.

Poistakaa muovihatut pyöränruuveilta siihen tarkoitetulla työkalulla.

Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella*.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.

Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi* ylös siten, että laippa korissa asettuu nosturin päässä olevaan loveen.

Tärkeää

Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.

Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan kiinnikkeen alla.

Tärkeää

Nosturin kiinnike on takimmainen kahdesta taemmasta kolosta.

Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja nostakaa pyörä pois.

Varoitus

Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on nostettu ylös auton tunkilla.

Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.

Huomio

Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.


Oliko tästä apua?