Sensus Navigation

Navigointi* - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Sensus Navigation -järjestelmän peruskäsittely ja esimerkkejä sen käytöstä.

Navigointijärjestelmää voidaan ohjata keskikonsolista, ohjauspyörän painikkeilla, kauko-ohjaimella* ja osittain puheääniohjauksella. Järjestelmän peruskäsittely, ks. kappale Äänentoisto ja media - järjestelmän käsittely.

Aktivointi Sensus Navigation

Painakaa NAV-painiketta keskikonsolissa.

Hetken kuluttua näytetään ko. maantieteellisestä alueesta kartta, jossa autoa symboloi sininen kolmio.

Varoitus

Huomioitavaa:

 • Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen.
 • Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten.
 • Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

Navigointijärjestelmää ei voida sulkea, vaan se toimii taustalla - se sulkeutuu vasta, kun etäavain poistetaan virtalukosta.

Huomio

Navigointijärjestelmää voidaan käyttää myös moottorin ollessa sammutettuna. Akkujännitteen ollessa liian alhainen järjestelmä sulkeutuu.

Valikot

Järjestelmän tavallisten lähdevalikon ja oikotievalikon lisäksi navigointijärjestelmää varten on vieritysvalikko.

Vieritystilassa siirretään hiusristikkoa karttakuvan päällä keskikonsolin numeropainikkeilla.

Vieritystila hiusristikollaValitkaa, näytetäänkö hiusristikon/kohdistimen sijainti nimellä vai GPS-koordinaateilla, ks. kartta-asetukset..

Vieritystila hiusristikolla

Valitkaa, näytetäänkö hiusristikon/kohdistimen sijainti nimellä vai GPS-koordinaateilla, ks. kartta-asetukset.

.

Vieritystilan aktivointi/deaktivointi

Aktivointi - painakaa jotain numeropainikkeista 0-9.

Deaktivointi - painakaa EXIT tai NAV.

Vieritys

Painakaa jotain numeropainikkeista 1-2-3-4-6-7-8-9 - marginaaleissa näytetään suuntanuoli yhdistettynä numeroon, jota pitää käyttää kartan siirtämiseksi haluttuun suuntaan.

Zoomaus

Kääntäkää TUNE-säädintä.

Kartan keskittäminen

Painamalla numeroa 5 vieritystilassa keskitetään kartta auton sijainnin ympärillä.

Jos matkasuunnitelma välietappeineen on aktivoituna, keskitetään kartta ko. välietapin ympärille jokaisella lisäpainalluksella.

Vieritysvalikko

Painakaa vieritystilassa OK/MENU.

Hiusristikon kartalla osoittamaa paikkaa varten avautuu valikko.

Valitkaa toiminto:

 • Aseta yksitt. määränpää - Poistaa mahdollisen aiemman määränpään matkasuunnitelmasta ja aloittaa opastuksen kartalla.
 • Lisää reittipisteeksi - Lisää merkityn paikan matkasuunnitelmaan.
 • POI-tiedot - näyttää lähinnä hiusristikkoa olevan POI-kohteen nimen ja osoitteen. Lisätietoja POI-kohteesta, ks. määränpään asettaminen.
 • Liikennetiedotus kartalla - Antaa mahdollisuuden nähdä esiintyvät liikennetiedotteet

  Palvelua ei ole kaikille alueille/markkina-alueille.

  merkityn paikan ympäristössä.
 • Info - Näyttää merkitystä paikasta olevat tiedot.
 • Tallenna – tällä voidaan tallentaa merkitty paikka muistiin, jotta se voidaan antaa määränpääksi.

Esimerkki

Opastaminen haluamaanne mielenkiintoiseen kohteeseen (POI):

Jos karttakuvaa ei näy - painakaa NAV.

Karttakuva näkyy.

Painakaa NAV.

Oikotievalikko avautuu.

Merkitkää Syötä POI-piste ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Merkitkää esim. Lähellä autoa ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Näyttöön tulee hakutulosluettelo.

Merkitkää esim. Nearest tourist attraction ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Näyttöön tulee hakutulosluettelo.

Merkitkää toivottu vaihtoehto luettelosta ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Näyttöön tulee ponnahdusvalikko.

Merkitkää Aseta yksitt. määränpää ja vahvistakaa valitsemalla OK/MENU.

Opastus käynnistyy - noudattakaa ohjeita.

Ks. myös esimerkkejä navigointijärjestelmän puheääniohjauksesta.


Oliko tästä apua?