Sensus Navigation

Navigointi* - liikenneinformaatio

Päivitetty 7/23/2018

Navigointijärjestelmä vastaanottaa jatkuvasti Traffic Message Channel -kanavan (TMC) kautta lähetettävää liikennetietoa, jota käytetään dynaamiseen opastukseen. Kun matkan varrella esiintyy matkantekoa mahdollisesti vaikeuttavia tilanteita (esim. onnettomuuksia tai tietöitä), ne näytetään näytössä ja reitti lasketaan uudelleen, jos määränpää on annettu. Uudelleenlaskenta voi tapahtua automaattisesti tai se on vahvistettava, ks. Uusi reitti pyynnöstä.

TMC on standardisoitu koodijärjestelmä liikennetietoja varten. Vastaanotin etsii automaattisesti oikean taajuuden.

Huomio

TMC ei ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa. Järjestelmän peittoaluetta kehitetään koko ajan, joten päivitys voi olla ajoittain tarpeen.

Liikennetiedot esitetään eri tavoin riippuen siitä, onko määränpää asetettu vai ei.

Tämä symboli näytössä osoittaa, että liikenneinformaatiota on käytettävissä ko. vastaanottoalueella. Symbolin väri kertoo, kuinka tärkeää informaatio on:

  • PUNAINEN - informaatio luetaan ja paikka näytetään kartalla.
  • KELTAINEN - ei lukemista, paikka näytetään kartalla.

Tämä symboli viittaa liikenneongelman sijaintiin - lisätietoja, ks. kappale Liikenneinformaatio - määränpää ilmoitettu> Liikenneinformaatio kartalla.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen lähetysalueet laajenevat jatkuvasti.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Liikennetiedotukset.

Ottakaa liikennetiedotteet käyttöön merkitsemällä valintaruutu tai poistakaa ne käytöstä poistamalla ruudun merkintä.

Liikenneinformaatio - ilman ilmoitettua määränpäätä

Toiminto antaa mahdollisuuden näyttää liikenneongelmia ilman, että määränpäätä on valittu.

Avaa vieritystoiminnon kartalla.

Avaa vieritystoiminnon kartalla.

Liikenneinformaatio kartalla

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetLiikennetiedot kartalla.

Liikenneongelmien haku vieritystoiminnolla, ks. kuvaus jäljempänä kappaleessa Liikenneinformaatio - määränpää ilmoitettu > Liikennetiedot kartalla.

Kaikki liikenne

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetLiikennetiedot kartalla.

Näyttöön tulee luettelo kaikista vastaanottoalueen liikennetiedotuksista.

Valitkaa se, mitä näytetään, ks. kuvaus jäljempänä kappaleessa Liikenneinformaatio - määränpää ilmoitettu > Kaikki liikenne.

Liikenneinformaatio - määränpää ilmoitettu

Toiminto näyttää liikenneongelmat, kun määränpää on ilmoitettu.

Liikennetietojen kuuntelu matkareitin varrella

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetKuuntele reitin liikennetietoja.

Ajankohtaiset liikennetiedotukset matkareitin varrella luetaan.

Kaikki liikenne

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetKaikki liikennetiedotteet.

Näyttöön tulee luettelo kaikista vastaanottoalueen liikennetiedotuksista. Liikenneinformaatio ryhmitellään ensin maan (raja-alueilla), sen jälkeen tienumeron ja sitten kadunnumeron mukaan.

Valitkaa liikenneongelma (tie/katu) ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Liikenneongelmat luetellaan vakavin häiriö ylimpänä, esim. liikenteen täydellinen pysähtyminen jollakin kaistalla.

Valitkaa liikenneongelma ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Näyttöön tulee lisätietoja liikenneongelmasta ja sen sijainti kartalla. Karttakuva keskitetään liikenneongelman sijaintipaikan ympärille.

Liikenneongelma kartalla.

Liikenneongelma kartalla.

Liikenneinformaatio kartalla

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetLiikennetiedot kartalla.

Vierittäkää karttaa, kunnes liikennetapahtuma tai symboli, josta halutaan yksityiskohtaisia tietoja, on hiusristikossa.

Keltainen kehys syttyy symbolin ympärille.

Vahvistakaa valinta painamalla OK/MENU-painiketta.

Käytettävissä olevat tiedot näytetään, esim.:

  • kadun nimi/tienumero
  • maa
  • ongelman laatu
  • ongelman laajuus
  • ongelman kesto.

Jos hiusristikon kehyksen sisällä on useita liikenneongelmia, näytetään ensimmäisenä se, joka on lähinnä hiusristikon keskiötä.

Numerot, kuten esim. "2/5" näytön yläosassa tarkoittavat, että ko. informaatio on numero 2 kaikkiaan 5 ilmoituksesta hiusristikon sisällä - muut ilmoitukset selataan esiin painamalla lyhyesti painiketta OK/MENU useita kertoja.

Suoralistattu informaatio

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa LiikennetiedotuksetLiikennetiedot kartalla.

Suoralistatut liikenneongelmat (kaksi edellisessä kuvassa) osoittavat, että informaatio koskee ko. reittisuunnitelmaa.

Valitkaa liikenneongelma ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Näyttöön tulee lisätietoja liikenneongelmasta ja sen sijainti kartalla. Karttakuva keskitetään liikenneongelman sijaintipaikan ympärille.

Liikenneongelma kartalla.

Liikenneongelma kartalla.

Liikenneongelman laajuus

Tiettyjä liikenneongelmia ei voida liittää vain yksittäiseen paikkaan, vaan se voi kattaa pitemmän osuuden.

Liikenneongelman sijainnin symbolin lisäksi on myös ko. tieosuus merkitty punaisella rastirivillä "xxxxx".

  • Merkinnän pituus vastaa liikenneongelman laajuutta (tieosuutta).
  • Ajosuunta osoitetaan sillä, millä puolella tietä merkintä on.
Liikenneongelma ja sen laajuus.

Liikenneongelma ja sen laajuus.

Liikennetietojen alueen koko

Kartan mittakaava ratkaisee sen, miten suuri määrä liikennetietoja voidaan näyttää. Mitä suuremman kartta-alueen näyttö esittää, sitä enemmän liikennehäiriöitä voidaan näyttää.


Oliko tästä apua?