Yhdistetyt palvelut

Connected Safety

Päivitetty 11/9/2020

Connected Safety

Connected SafetyEi ole kaikilla markkina-alueilla. välittää tietoa oman auton ja muiden ajoneuvojen välillä internetin välitykselläInternet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.. Toiminnon tarkoitus on kertoa kuljettajalle, että kauempana edessä voi olla mahdollinen vaarallinen liikennetilanne.

-toiminto voi ilmoittaa kuljettajalle, jos tiellä kauempana edessä ajava toinen ajoneuvo on kytkenyt varoitusvilkut tai havainnut tienpinnan liukkaaksi. Tietoa tienpinnan liukkaudesta lähetetään myös, jos oma auto havaitsee liukkauden.

Connected Safety voi auttaa kuljettajaa seuraavilla ominaisuuksilla:

  • Varoitusvilkkuhälytys
  • Tienpinnan liukkaushälytys

Ajoneuvojen välinen Connected Safety -tietojenvaihto toimii vain tällä toiminnolla varustetuissa autoissa ja toiminnon ollessa aktivoituna.

Varoitusvilkkuhälytys

Jos oman auton varoitusvilkut aktivoituvat, tieto siitä voidaan lähettää oman auton sijaintia lähestyvälle ajoneuvolle.

P5-1617-Connected Safety symbol Hazard Light

Kun oma auto lähestyy ajoneuvoa, jonka varoitusvilkut ovat toiminnassa, kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli.

Jos autossa on head-up-näyttö, Connected Safety -varoitussymbolit näytetään myös siinä.

Tienpinnan liukkaushälytys

Jos oma auto havaitsee renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan huonontuneen, asiasta voidaan lähettää tieto oman auton sijaintia lähestyville ajoneuvoille.

P5-1617-Connected Safety symbol Slippery Road

Liukkaudesta varoitettaessa ja ajoneuvon lähestyessä liukasta tieosuutta kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli sekä omassa autossa että muissa ajoneuvoissa, jotka ovat vastaanottaneet tiedon asiasta Connected Safety -järjestelmän kautta.

Jos autossa on head-up-näyttö, Connected Safety -varoitussymbolit näytetään myös siinä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?