Erittelyt

Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Päivitetty 1/26/2021

Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Alla olevien taulukoiden tiedot ovat WLTP:n (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mukaisia, se on kansainvälinen testimenetelmä ajoneuvoille.

Ajoneuvon polttoaineenkulutus mitataan litroina per 100 kilometriä ja hiilidioksidipäästöt (CO2) CO2-grammoina per kilometri.

Selitys

Kaupunkiajo (hidas)

Esikaupunkiajo (keskinopea)

Maantieajo (nopea)

Moottoritieajo (erittäin nopea)

Yhdistetty arvo (sekalainen ajo)

grammaa CO2/km

litraa/100 km

Käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

Alhainen arvo

Korkea arvo

Huomio

Jos taulukosta puuttuu kulutus- ja päästötietoja, ne löytyvät mukana toimitetusta liitteestä.

B4 (B420T6)

230

10,2

170

7,5

139

6,2

164

7,3

166

7,4

250

11,1

178

7,9

158

7,0

194

8,6

187

8,3

B4 (D420T8)

186

7,1

164

6,3

141

5,4

162

6,2

159

6,1

199

7,6

181

6,9

155

5,9

186

7,1

177

6,8

B4 AWD (D420T8)

192

7,3

172

6,6

139

5,3

165

6,3

162

6,2

225

8,6

182

6,9

167

6,4

196

7,5

188

7,2

B5 (B420T2)

237

10,4

155

6,8

135

5,9

161

7,1

162

7,1

258

11,3

178

7,8

161

7,0

199

8,7

191

8,4

B5 AWD (B420T2)

248

10,9

167

7,3

142

6,2

172

7,5

172

7,5

268

11,8

196

8,6

171

7,5

208

9,1

202

8,9

B5 AWD (D420T2)

192

7,3

172

6,6

139

5,3

165

6,3

162

6,2

225

8,6

182

6,9

167

6,4

196

7,5

188

7,2

B6 AWD (B420T)

264

11,6

179

7,8

156

6,8

179

7,8

183

8,0

289

12,7

206

9,1

182

8,0

215

9,4

213

9,4

Yllä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot perustuvat erityisiin ajojaksoihin (ks. alla). Auton paino voi nousta varustelun mukaan. Tämä, kuten myös auton kuorman paino, vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöihin. WLTP:n mukaan jokaisella autolla on yksilölliset polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot riippuen auton varustelusta. Nämä arvot ovat matalan ja korkean arvon välillä yllä olevassa taulukossa. Monilla markkina-alueilla auton yksilölliset polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot löytyvät auton rekisteriotteesta.

Polttoaineenkulutuksen kasvamiseen taulukkoarvoihin verrattuna on useita syitä. Esimerkkejä näistä ovat:

  • Autossa on lisävarusteita, jotka vaikuttavat sen painoon.
  • Kuljettajan ajotapa.
  • Asiakas valitsee muut kuin mallin perusversion vakiopyörät, jolloin vierintävastus voi kasvaa.
  • Suuri ajonopeus lisää ilmanvastusta.
  • Polttoaineen laatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää ja auton kunto.

Tässä mainittujen esimerkkien yhdistelmä voi kasvattaa polttoaineenkulutusta huomattavasti.

Polttoaineenkulutus voi poiketa suuresti vertailussa ajojaksoprofiileihin (ks. alla), joita käytetään auton sertifiointiin ja joihin taulukon kulutusluvut perustuvat. Katsokaa lisätietoa viitteiksi ilmoitetuista säädöksistä.

Huomio

Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.

WLTP-standardi

1. syyskuuta 2018 tuli voimaan uusi autojen kulutusmittausta koskeva standardi. WLTP-standardi (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mittaa keskimääräisiä ajo-olosuhteita jokapäiväisessä ajossa. Aikaisempaan standardiin (NEDC) verrattuna WLTP ottaa paremmin huomioon vaihtelevat liikennetilanteet ja nopeudet mutta myös varusteet ja painoluokat. Kulutukseen vaikuttavat lisävarusteet kuten ilmastointi ja istuinlämmitys jne. ovat pois päältä testin aikana. Uusi standardi tuottaa todenmukaisemmat luvut polttoaineenkulutuksesta, hiilidioksidista ja päästöistä. Arvojen perusteella voidaan tehdä vertailuja eri autojen välillä, ne eivät esitä kuljettajan tyypillistä normaalia kulutusta.

Ajojaksoprofiilit

Ajojakso simuloi auton todellista keskimääräistä ajoa. Standardi käsittää neljä eri ajojaksoprofiilia, jotka ovat:

  • Kaupunkiajo – hidas ajo
  • Esikaupunkiajo - keskinopea ajo
  • Maantieajo – nopea ajo
  • Moottoritieajo – erittäin nopea ajo.

Jokaista ajojaksoa määrittävät eri ehdot kuten esim. nopeus, aika ja ajomatka.

Taulukossa esitetty yhdistetyn ajon virallinen arvo on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti yhdistelmä näiden neljän ajojakson tuloksista.

Näiden neljän ajojakson aikaisten hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöt) selvittämiseksi pakokaasut kerätään talteen. Ne analysoidaan ja tulokseksi saadaan CO2-päästöarvo.


Oliko tästä apua?