Esilämmitys

Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen

Päivitetty 11/9/2020

Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen

Esi-ilmastointi lämmittää* tai tuulettaa matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.

Käynnistäminen ja sulkeminen autosta

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.

Painakaa painiketta Käynn. esi-ilmast. ja puhdistus.

Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.

Huomio

Esipuhdistus* alkaa automaattisesti, kun esi-ilmastointi päättyy.

Varoitus

Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on varustettu lämmittimellä*:

  • Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
  • Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
  • Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.

Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.

Käynnistys sovelluksesta

Esi-ilmastoinnin käynnistys sekä tiedot valituista asetuksista voidaan hoitaa laitteella, jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamon mukavuuslämpötilaan tai tuulettaa sen puhaltamalla ulkoilmaa sisään.

Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös auton etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote StartERS)Tietyt markkina-alueet. Volvo On Call* -sovelluksen kautta.


Oliko tästä apua?