Tutki ohjekirjaasi

XC60
2021 Late

Ilmanlaatu

10 Tulokset

Ilmanlaatu

Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa on korkea.

Advanced Air Cleaner*

Advanced Air Cleaner on täysautomaattinen ilmanpuhdistin, joka kerää ilmassa olevien pienhiukkasten muodossa olevat epäpuhtaudet ja pakokaasut raitisilmasuodattimeen, mikä parantaa matkustamon ilmastoa.

CleanZone *

CleanZone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa, täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.

Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon entistä puhtaampana muun muassa allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.

Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.

Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi

Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen ilmanlaatujärjestelmään Interior Air Quality System (IAQS).

Matkustamon suodatin

Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan suodattimella.

Esipuhdistus*

Auton esipuhdistus tehdään ennen liikkeellelähtöä matkustamon ilmanlaadun parantamiseksi.

Esipuhdistuksen käynnistäminen ja sammuttaminen*

Esipuhdistus parantaa matkustamon ilman laatua ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.

Air Quality -sovellus

Sovellus Air Quality on palvelu, joka visualisoi ilmassa olevien pienhiukkasten mitatun pitoisuuden autossa.