Ilmasto

Ilmastoinnin puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 11/10/2020

Ilmastoinnin puheohjaus

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamiseksi, istuimen sähkölämmityksen aktivoimiseksi* tai puhaltimen tason muuttamiseksi.

Painakaa ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:

 • "Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
 • "Set temperature to X degrees" - asettaa halutun lämpötilan.
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" - nostaa/laskee asetettua lämpötilaa vaiheen verran.
 • "Sync temperature" - synkronoi auton kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan mukaan.
 • "Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun ilmavirtauksen.
 • "Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee halutun ilmavirtauksen.
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa vaiheen verran.
 • "Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
 • "Air condition on"/"Air condition off" - aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" - aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston.
 • "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
 • "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
 • "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
 • "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" – aktivoi/deaktivoi kuljettajan istuimen sähkölämmityksen*.
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" – nostaa/laskee asetettua kuljettajan istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
 • "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" – aktivoi/deaktivoi kuljettajan istuimen tuuletuksen*.
 • "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" – nostaa/laskee asetettua kuljettajan istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?