Etuistuin

Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen

Päivitetty 11/9/2020

Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen

Valitusta varustetasosta riippuen istuintyynyn pituus säädetään joko istuintyynyn sivussa sijaitsevalla monitoimisäätimellä* tai käsin istuintyynyn etuosan säätimellä.

Istuintyynyn pituuden säätö monitoimisäätimellä

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster

Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istuinosan sivulle.

Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.

Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.

  • Pidentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen etuosaa.
  • Lyhentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.

Istuintyynyn pituuden säätö käsin

P5-1817-SPA-handle for adjusting thigh support

Tyynyn säädin.

Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan kahvaan ja vetäkää ylöspäin.

Säätäkää istuintyynyn pituus.

Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että tyyny on lukittu.


Oliko tästä apua?