Suosituksia ajettaessa

Pysäköinti mäkeen

Päivitetty 11/9/2020

Pysäköinti mäkeen

Huolehtikaa aina mäkeen pysäköitäessä siitä, että seisontajarru on aktivoitu.

Varoitus

Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Jos auto pysäköidään ylämäkeen:

  • Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.

Jos auto pysäköidään alamäkeen:

  • Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.

Raskas kuorma ylämäessä

Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton rullaamaan taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti, kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.


Oliko tästä apua?