Suosituksia ajettaessa

Taloudellinen ajo

Päivitetty 11/9/2020

Taloudellinen ajo

Taloudellisempi ajotapa voi vähentää polttoaineen kulutusta.

Ennen ajoa

 • Jos mahdollista, käyttäkää auton esi-ilmastointia ennen ajamista.
 • Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa käynnistysakusta.
 • Välttäkää käyttämästä autoa lämpimäksi joutokäynnillä.
 • Renkaiden ja rengaspaineen valinta voi vaikuttaa energiankulutukseen – kysykää valtuutetulta Volvo-jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
 • Poistakaa tarpeettomat esineet autosta - mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.

Ajon aikana

 • Aktivoikaa ajotila Eco.
 • Käyttäkää vaihdeasentoa D niin usein kuin mahdollista

  Koskee automaattivaihteistoa.

  .
 • Ajakaa käsinvaihtotilassa suurimmalla mahdollisella vaihteella. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta.
 • Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden jarrutusten välttämiseksi, käyttäkää moottorijarrutusta, jos mahdollista.
 • Suuri nopeus lisää energiankulutusta, koska ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
 • Vähentäkää kylmässä ilmanalassa mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden, peilien, istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
 • Välttäkää ajoa ikkunat auki.
 • Älkää pitäkö autoa mäessä paikallaan kaasupolkimen avulla, aktivoikaa sen sijaan automaattinen jarrutus paikallaan -toiminto.
 • Seuratkaa hetkellistä polttoaineen kulutusta ajotietokoneen avulla.

Varoitus

Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjaus- ja jarrutehostimen.

Ajon jälkeen

 • Jos mahdollista, pysäköikää auto ilmastoituun autotalliin.

Oliko tästä apua?