Vetokoukku ja perävaunu

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

Päivitetty 11/9/2020

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

ESCElectronic Stability Control-vakautusjärjestelmään sisältyvän perävaunun vakautusjärjestelmän (TSATrailer Stability Assist) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Toiminto lisätään vetokoukun asennuksen yhteydessä, ottakaa yhteys Polestar-tukeen lisätietoja varten.

Heilahtelun syitä

Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla nopeuksilla.

Huojuntaa aiheuttavia tekijöitä voivat esim. olla seuraavat:

  • Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
  • Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai kuoppaan.
  • Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.

Kun perävaunu on alkanut huojua, sitä voi olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.

Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta

Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.

Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja auton vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.

Huomio

Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee ESC:n urheilullinen tila- toiminnon aktivoinnin keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän kautta.

Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC -symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.

Huomio

Vetokoukun jälkiasennuksessa tarvitaan auton ohjelmiston päivitys, ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään.


Oliko tästä apua?