City Safety

City Safety -osatoiminnot

Päivitetty 11/9/2020

City Safety -osatoiminnot

City SafetyToiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. voi auttaa estämään törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta. Toiminto koostuu useasta osatoiminnosta.

Mahdollisuus vähentää nopeutta

Jos nopeusero oman auton ja esteen välillä on suurempi kuin seuraavassa ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.

Ajoneuvo

Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h (37 mph).

pyöräilijät

Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).

Jalankulkija

Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).

Suurikokoiset eläimet

Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään 15 km/h (9 mph).

Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä 70 km/h (43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla sen tehokkuus huononee.

City Safety -toimintavaiheet

City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa järjestyksessä:

  1. Törmäysvaroitus
  2. Jarrutusapu
  3. Automaattijarrutus

1 - Törmäysvaroitus

Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.

Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

P5-1507-Head Up Display, collision warning

Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla

Huomio

Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan eteenpäin.

City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä. City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli auton edessä.

Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

2 - Jarrutusapu

Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.

Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.

3 - Automaattijarrutus

Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.

Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.

Automaattisen jarrutustoiminnon aktivoituessa turvavyönkiristimet voidaan aktivoida.

Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.

Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.

Huomio

Jos autossa on käsivaihteisto, moottori sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta sitä ennen.

Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.

Huomio

Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.

Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.

Varoitus

City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei saa vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa autoa.


Oliko tästä apua?