City Safety

Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten

Päivitetty 11/9/2020

Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten

City SafetyToiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. on aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.

Huomio

City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä, kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö katkaistaan.

Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-, ääni- ja jarrutusvaroitukset annetaan.

Varoetäisyyden valitseminen:

Valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetMy CarIntelliSafe.

Valitkaa kohdassa välillä City Safety -varoitus Myöhään, Normaali tai Varhain halutun varoetäisyyden asettamiseksi.

Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys Normaali tai Myöhään.

Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää, jolloin varoitusten kokonaismäärä tietysti vähenee, mutta City Safety varoittaa tällöin myöhäisemmässä vaiheessa.

Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.

Varoitus

  • Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen vaara.
  • City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
  • Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu Varhain, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva ajoneuvo jarruttaa äkkiä voimakkaasti.
  • Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain, varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä voi aiheuttaa sen, että varoitukset tulevat useammin kuin varoitusetäisyydellä Normaali, mutta on suositeltavaa silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.

Oliko tästä apua?