Etäisyysvaroitus

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Päivitetty 11/10/2020

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist * ja etäisyysvaroitus *noudattavat.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, dictance warning

Aikaetäisyyden säädin.

Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.

Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.

Huomio

Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.

Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

Huomio

Kun kuljettajan näytössä näkyy kahden auton symboli, mukautuva vakionopeussäädin seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.

Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

Huomio

  • Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
  • Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
  • Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.

Varoitus

  • Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
  • Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.

Oliko tästä apua?