Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroituksen aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 11/9/2020

Etäisyysvaroituksen aktivointi ja deaktivointi

EtäisyysvaroitustoimintoDistance Alert voidaan sulkea. Toiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä*.

P5-1507-Distance Alert symbol

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • Syttynyt painike – toiminto on aktivoitu.
  • Sammunut painike – toiminto on deaktivoitu.

Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti aina moottorin käynnistyksen jälkeen.


Oliko tästä apua?