Kamera- ja tutkayksikkö

Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia

Päivitetty 11/9/2020

Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia

Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat oikein, ne täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

Huomio

Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.

Seuraavissa kuvissa on merkitty ne pinnat, jotka täytyy pitää puhtaina – sekä auton vasemmalla että oikealla puolella.

P5-1507-Park Assist Pilot, location of parking sensors, Bird View

Pysäköintitunnistimien sijainti auton eri puolilla

P5-1507-City Safety, windscreen camera

Etukamera- ja tutkayksikön sijainti

P5-1507-CrossTrafficAlert Sensor

Takatutkayksiköiden sijoitus

  • Parhaan mahdollisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
  • Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
  • Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti, ettei linssi naarmuunnu.

Tärkeää

Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa tehdä vain korjaamossa – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?