Kuljettajan tuki

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Päivitetty 11/9/2020

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen voidakseen antaa kuljettajalle paremman ajotuntuman. Moottoriteillä ohjaus on vakaampi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt ja vaatii vähemmän ponnistelua.

Alhaisempi teho

Joissakin harvinaisissa tilanteissa voidaan tarvita ohjaustehostimen alhaisempaa tehoa, jolloin ohjauspyörän kääntäminen voi tuntua hieman raskaammalta. Näin voi tapahtua, jos ohjaustehostin lämpenee liikaa ja se tarvitsee tilapäisesti jäähdytystä. Näin voi tapahtua myös silloin, jos virransyötössä on häiriöitä.

P5-1946-Steering resistance symbol

Tehon ollessa heikentynyt näkyy ilmoitus Ohjaustehostin Apu tilapäisesti rajoitettu sekä tämä symboli kuljettajan näytössä.

Ohjaustehostimen toimiessa alhaisemalla teholla kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole käytettävissä.

Varoitus

Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika Pysähdy turvallisesti yhdessä symbolin kanssa.

Ohjauspyörän vastustason muuttaminen*

INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa voidaan säätää.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarAjotilatOhjausvoima.

Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan eteenpäin alhaisella ajonopeudella.


Oliko tästä apua?