Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaation* näyttönäkymä

Päivitetty 11/9/2020

Liikennemerkki-informaation* näyttönäkymä

Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSIRoad Sign Information) näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen. Seuraavat kuvat ovat esimerkkejä.

P5-1507-Road Sign Information and sign display

EsimerkkejäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.

Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin kuljettajan näyttö esittää merkin symbolina sekä värillisen merkinnän nopeusasteikossa.

Jos autossa on karttatiedot*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan näyttää tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa sitä, vaikka nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Yhdessä voimassa olevan nopeusrajoituksen symbolin kanssa voidaan esittää myös täydentävä merkki, esim. ohituskielto.

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Ohitettaessa tie, jonka kummallakin puolella on kielletyn ajosuunnan merkki, tai jos se on toisella puolella ja karttadatasta saadaan vahvistus, kuljettajaa varoitetaan tämän kilven symbolilla kuljettajan näytössä. Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos äänivaroitus liikennemerkeistä -toiminto on aktivoitu.Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy

Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu – esimerkiksi moottoritien päättyessä – kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.

Jos autossa on karttatiedot*, näytetään tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin vain silloin, jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.

Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä ovat:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Kaikki rajoitukset päättyvät.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Moottoritie päättyy.

Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu 10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.

Muuttunut nopeusraja

Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja ajonopeusrajoitus muuttuu vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistä.

Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.

Jos autossa on karttatiedot*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä, kun karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos karttatiedoissa ei ole näitä tietoja, merkki poistuu näytöstä n. 3 minuutin kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.

Lisäkilvet

P5-1507-Road Sign Information, example of signs

Esimerkkejä lisäkilvistä.

Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.

Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.

Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin alla.

Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".

Koulusta tai leikkivistä lapsista varoittavat kyltit

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for School and Children at play

Jos karttatiedoissa* on koulusta tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti, kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti.


Oliko tästä apua?