Tutki ohjekirjaasi

XC60
2021 Late

Sopeutuva vakionopeussäädin

8 Tulokset

Mukautuva nopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin* ) voi auttaa kuljettajaa pitämään yllä tasaista ajonopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvaa nopeudensäädintä* ) koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää. Tässä muutamia esimerkkejä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* valmiustila

Mukautuva nopeudensäädin* ) voidaan deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua automaattisesti tai kuljettajan toimenpiteen johdosta.

Automaattinen jarrutus vakionopeussäätimen toiminnoilla

Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa liikenteessä ja auton seistessä paikallaan. Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Vakionopeussäätimen toiminnoille tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto vakionopeussäätimen toiminnoissa

Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist * ja etäisyysvaroitus *noudattavat.

Varoitus vakionopeudensäätimen toiminnoilta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.