Puheohjaus

Puheohjaus

Päivitetty 11/9/2020

Puheohjaus

PuheohjauksenKoskee tiettyjä markkina-alueita. avulla voitte ohjata auton toimintoja kuten ilmastointijärjestelmää, radiota tai Bluetooth-yhteydellä yhdistettyä puhelinta puhekomennoilla. Sensus Navigation* -järjestelmällä varustetuissa autoissa myös navigointijärjestelmää voidaan puheohjata.

Mitä on puheohjaus?

Puheohjaus on tukitoiminto, joka voi helpottaa auton eri komentojen käyttöä. Puheohjauksessa on käytettävä tiettyjä erityiskomentoja. Tästä syystä voi olla hyvä ajatus perehtyä siihen, miten ja missä järjestyksessä puhekomennot tulee esittää toivottua tulosta varten.

Puheohjausjärjestelmää käyttämällä voitte ohjata määrättyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi vastata puheella ja näyttämällä tietoja kuljettajan näytössä.

Varoitus

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

P5–1507–Speech-overview

Puheohjausjärjestelmän mikrofoni

Järjestelmäpäivitys

Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. On suositeltavaa asentaa aina viimeisin versio.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?