Volvo On Call -palvelut

Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call* -järjestelmän kautta

Päivitetty 11/9/2020

Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call* -järjestelmän kautta

Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai hälytyskeskukseen, joka voi lähettää paikalle kiireellistä apua.

Volvo On Call Palvelukeskus

Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat markkina-alueen mukaan.

Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, auto soittaa automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen ja mm. auton sijainnin sisältävä viesti lähetetään.

  1. Volvo On Call:n palvelukeskus yrittää avata puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  2. Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

Virallisen hätänumeron priorisointi

Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat markkina-alueen mukaan.

Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.

Hälytyskeskus

Koskee markkina-alueita, joilla Volvo On Call -palvelukeskus ei ole tarjolla.

Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali suoraan hälytyskeskukseen.

  1. Hälytyskeskus yrittää avata puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  2. Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).

Hälytysnumero

Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.


Oliko tästä apua?