Hybridiä koskevat tiedot

Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai lisääminen ajon aikana

Päivitetty 7/23/2018

Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon aikana. Toiminnot Hold ja Charge ovat käytettävissä kaikissa ajotiloissa.

Toimintopainikkeet "Hold" ja "Charge"

Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Akkuvirtaa säästetään myöhempään käyttöön.

Toiminto ylläpitää latausta hybridiakussa sähkökäyttöä varten ja säästää saatavana olevan sähköenergian myöhempää käyttöä, esim. kaupunki- tai esikaupunkiajoa varten. Hold on käytettävissä hybridiakun latausasteesta riippumatta.

Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Moottori lataa hybridiakkua.

Toiminto lataa hybridiakkua polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten. Toiminto ei ole käytettävissä, jos hybridiakun varausaste on jo korkea.

Kun lataus on saavuttanut tietyn tason, Hold aktivoituu automaattisesti.

Symboli kuljettajan näytössä

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Symboli näytetään hybridiakun mittarissa, kun jokin toiminnoista on aktivoitu, ks. kappale "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".


Oliko tästä apua?