Äänentoisto ja media

Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito

Päivitetty 7/23/2018

Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä, erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.

Video thumbnail

Tämä on Sensus

Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.

Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen, navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.

Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä sitä tarvitaan

Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.

Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.

Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.

Head-up-näyttö*

Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.

Kuljettajan näyttö

12-tuumainen kuljettajan näyttö.

12-tuumainen kuljettajan näyttö.

8-tuumainen kuljettajan näyttö.

8-tuumainen kuljettajan näyttö.

Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän kahdella painikesarjalla.

Keskinäyttö

Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.

Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, ylläpitojärjestelmää ja istuimen asentoa. Keskinäytössä esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.

Puheohjausjärjestelmä

Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä ohjauspyörästä. Järjestelmä kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää puheohjausta kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.

Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä, ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen lisäosassa.


Oliko tästä apua?