Tutki ohjekirjaasi

XC90
2016

Symbolit ja ilmoitukset

13 Tulokset

Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset

Joukko aktiivista pysäköintitutkaa (Park Assist Pilot – PAP) koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten*

Joukko Kaista-avustajavaihtoehtoja Lane Keeping Aid (LKA) ja Lane Departure Warning (LDW) koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä

Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa keskinäytössä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Joukko Mukautuvaa nopeudensäädintä (Adaptive Cruise Control - ACC) koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa varten*

Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Symbolit keskinäytön tilakentässä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.

Merkkivalot kuljettajan näytössä

Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.

Blind Spot Information*- ja Cross Traffic Alert* -toimintojen ilmoitukset

Joukko Blind Spot Information (BLIS)- ja Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoja koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

City Safety -toiminnon ilmoitukset.

Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä

Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.

Varoitussymbolit kuljettajan näytössä

Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.

Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset

Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan (Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja keskinäytössä

Ilmoituksia kuljettajan näytössä ja keskinäytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytön näkymissä.