Symbolit ja ilmoitukset

Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä

Päivitetty 7/23/2018

Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.

Kuljettajan näyttö

Ilmoitukset kuljettajan näytössä8-tuumaisella kuljettajan näytöllä..

Ilmoitukset kuljettajan näytössä

8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.

.

Ilmoitukset kuljettajan näytössä12-tuumaisella kuljettajan näytöllä..

Ilmoitukset kuljettajan näytössä

12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.

.

Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.

Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.

Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.

Huoltoilmoitukset

Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.

Ilmoitus

Sisältö

Pysähdy turvallisesti Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Sammuta moottori Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Huolla heti. Aja korjaamoon Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. auton välitöntä tarkastusta varten.

Huolto tarpeen Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.

Määräaikaishuolto

Varaa aika huoltoon

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.

Määräaikaishuolto

Huollon aika?

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.

Määräaikaishuolto

Huolto myöhässä

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.

Tilapäisesti pois Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.

Keskinäyttö

Ilmoitus keskinäytössä.

Ilmoitus keskinäytössä.

Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.

Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.

Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Ponnahdusilmoitukset

Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.


Oliko tästä apua?