Käyttöopas ja tuki

Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa

Päivitetty 7/23/2018

Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan päästä auton keskinäytöstä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.

Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.

Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.

Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen - vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä, painakaa Käyttöopas.

On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi digitaalisesta käyttöoppaasta.

Päästäksenne käyttöoppaan valikkoon - painakaa käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.

Etsiminen kategorioiden avulla

Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.

Painakaa ja valitkaa sen jälkeen Kategoriat.

Pääkategoriat esitetään luettelossa.

Painakaa yhtä pääkategoriaa ().

Luettelo alakategorioineen () ja artikkeleineen () esitetään.

Painakaa artikkelia sen avaamiseksi. Peruuttaaksenne painakaa taaksepäin osoittavaa nuolta tai valintaa haun aloittamiseksi uudelleen.

Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet

Auton ulkopuolen ja sisustan kuvia, joissa eri osia on osoitettu ns. hotspot-kohteilla.

Painakaa ja valitkaa sen jälkeen Ulkopuoli/Sisusta.

Ulkopuolen/sisustan kuvia esitetään ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.

Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.

Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.

Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi. Peruuttaaksenne painakaa taaksepäin osoittavaa nuolta tai valintaa haun aloittamiseksi uudelleen.

Tutustukaa auton tavallisimpiin toimintoihin pikaoppaan (Quick Guide) avulla.

Kohdassa Quick Guide käyttöoppaassa on valikoima artikkeleita, jotka on hyvä lukea auton tavallisimpiin toimintoihin tutustumiseksi. Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Suosikit

Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Viimeksi tallennettu on ensimmäisenä. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.

Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai poistaminen suosikeista

Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: .

Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.

Hakutoiminnon käyttö

Painakaa käyttöoppaan päävalikossa. Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.

Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".

Ehdotuksia artikkeleista esitetään kirjainten syöttämisen myötä.

Vahvistakaa painamalla artikkelia. Poistukaa hakutilasta painamalla hakukentän vieressä olevaa ylöspäin osoittavaa nuolta.


Oliko tästä apua?