Tutki ohjekirjaasi

XC90
2016

Moottoritila

11 Tulokset

Moottoritilan katsaus

Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä komponentteja.

Varokkeet

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen

Öljymäärä havaitaan elektronisella öljymäärän anturilla.

Jäähdytysnesteen lisääminen

Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan käyttää matkustamon lämmittämiseen.

Varokkeet moottoritilassa

Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat mm. moottori- ja jarrutoimintoja.

Jarrunesteen erittelyt

Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.

Moottoriöljy

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä.

Huuhtelunesteen täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja ikkunoiden puhdistamiseen. Jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.

Jäähdytysnesteen erittelyt

Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen* , ks. pakkausta.

Moottoriöljyn erittelyt

Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.

Varokkeen vaihto

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.