Etäavain

Irrotettava avainliuska

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.

Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.

Avainliuskan käyttöalueet

Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:

  • vasen

    Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.

    etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
  • kaikki ovet hätälukitaan - ks. osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla".
  • takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida, ks. kappale "Lapsilukot".

Painikkeettomassa avaimessaTulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*). (Key Tag) ei ole irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.

Avainliuskan irrottaminen

16w17 - SPA - Remove key blade - 1

Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.

Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois avaimesta.

16w17 - SPA - Remove key blade - 2

Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.

P5-1646-x90-close remote key cover step 3

Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.

Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.

Työntäkää kuori sitten takaisin.

Toinen naksahdus on merkki siitä, että kuori on paikallaan.


Oliko tästä apua?