Hälytys

Hälyttimen deaktivointi* ilman toimivaa etäavainta

Päivitetty 7/23/2018

Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin, kun etäavaimen paristo on tyhjä.

Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.

Hälytys laukeaa.

P5-1507 Backup start place in tunnel console

Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.

Asettakaa etäavain varmistuslukijaan tunnelikonsolin mukinpitimessä.

Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START ja vapauttakaa se.

Hälyttimen aktivointi poistetaan.


Oliko tästä apua?