Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

Asetukset ja kuljettajaprofiilit

11 Tulokset

Sovellusasetusten muuttaminen

Kaikki auton sovellukset on koottu sovellusnäkymään. Auton sisäänrakennettuja toimintoja koskevien sovellusten asetuksia voidaan muuttaa keskinäytön päänäkymässä.

Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä

Kategoria Järjestelmä asetusnäkymässä kokoaa asetukset ja tiedot, jotka koskevat yleisesti auton järjestelmiä, esim. kieliä ja yksiköitä.

Kuljettajaprofiilin valitseminen

Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on valittuna, kun auton lukitus avataan. Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu.

Kuljettajaprofiilit

Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.

Kategoriat asetusnäkymässä

Asetusnäkymällä on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.

Asetusnäkymä

Keskinäytön asetusnäkymässä käsitellään auton monien toimintojen Asetukset ja tiedot.

Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä

Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.

Kuljettajaprofiilin tuonti USB:stä tai vienti USB:hen

Henkilökohtaiset asetukset, jotka on tallennettu kuljettajaprofiileihin, voidaan viedä/tuoda muihin autoihin USB-liitännän kautta.

Asetusten nollaus asetusnäkymässä

On mahdollista palauttaa asetusnäkymässä kaikki muutetut asetukset vakioarvoiksi yhdellä kertaa.

Kuljettajaprofiilin muokkaus

Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.