Sensus Navigation

9 Tulokset

Sensus Navigation -painike (NAV)

Vuosimallin 15 autot on varustettu NAV-painikkeella, jotta voidaan tehdä päivitys Sensus Navigation -järjestelmäksi.

MapCareTM

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Tämä artikkeli kertoo lähinnä, mitä palveluita MapCareTM tarkoittaa Volvon vuosimallin 2016 ja uudemmille autoille (Life Time MapCareTM).

Reittiopastuksen peruminen

Voitte keskeyttää helposti keskinäytössä annettavan reittiopastuksen.

Sensus Navigation -järjestelmän ja internet-karttojen väliset erot

Volvolta on saatavana navigointijärjestelmä Sensus Navigation ja internet-karttapalvelu. Koska järjestelmät näyttävät samanlaisilta, Volvossanne olevaa järjestelmää ei ole aina helppoa tunnistaa välittömästi.

Sensus Navigation -järjestelmän ja internet-karttojen väliset erot

Volvolta on saatavana navigointijärjestelmä Sensus Navigation ja internet-karttapalvelu. Koska järjestelmät näyttävät samanlaisilta, Volvossanne olevaa järjestelmää ei ole aina helppoa tunnistaa välittömästi.

Määränpään lähettäminen autoon Send to Car -toiminnon kautta

Send to Car -toiminto mahdollistaa karttamääränpään lähettämisen Volvoonne. Voitte lähettää määränpäät Volvo On Call -sovelluksen kautta. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että autonne on varustettu Sensus Connect- ja Sensus Navigation -järjestelmillä ja että autoon on rekisteröity Volvo ID. Toiminnon käyttäminen Volvo On Call-sovelluksen kautta edellytetään myös, että varustettu Volvo On Call-järjestelmällä.

MapCareTM

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Tämä artikkeli kertoo lähinnä, mitä palveluita MapCareTM tarkoittaa Volvon mallivuoden 2014 (vuoden 2013 viikko 46) ja uudemmille autoille (Life Time MapCareTM).

POI-tiedostojen tuominen

Päivitetty 1/21/2020

POI-tiedostojen tuominen

Monet yritykset tarjoavat ladattaviksi ns. mielenkiintoisia kohteita, POI (Point Of Interest) -tiedostoja. Näillä tiedostoilla Volvon karttoihin voidaan tietyissä tapauksissa lisätä tietoa esim. nopeuskameroista, leirintäalueista jne. POI-tiedostot, jotka ovat GPX-muodossa, toimivat parhaiten Sensus RTI -järjestelmän kanssa, mutta niitä voidaan tuoda jossain määrin myös malleihin, joissa on Sensus Navigation.

POI-tiedostot Sensus RTI- tai Sensus Navigation -navigointijärjestelmää varten

Koska useat eri valmistajat tarjoavat POI-tiedostoja, Volvo ei voi taata, että ne toimivat aina virheettömästi Volvon navigointijärjestelmän kanssa. Tuotaessa POI-tiedostoja Sensus Navigation -järjestelmään voidaan esimerkiksi havaita, että kaikkia tietoja ei tuotu.

POI-tiedostot toimivat parhaiten Sensus RTI -järjestelmän kanssa. Lisätietoja Sensus RTI -toiminnosta, ks. Vanhempien navigointijärjestelmien karttapäivitykset.

POI-tiedoston tuominen Sensus RTI -järjestelmään

POI-tiedostojen tiedostomuodon ja niiden lataamistavan määrittelee kyseinen valmistaja/jakelija, joten latausprosessi voi vaihdella toimittajien välillä. Alla olevat ohjeet kuvailevat esimerkinomaisesti tuontimenettelyn Sensus RTI -järjestelmän kohdalla.

16w06 - Support site - Sensus Navigation settings menu - Import/Edit Points of Interests

Ladatkaa POI-tiedosto koneellenne. Jos tiedosto ei ole GPX-muotoinen, se on ensin muunnettava GPX-muotoonSaatavana on maksuttomia muuntamisohjelmia.. Jos myös POI-kuvake halutaan, se on nimettävä samalla tavalla kuin GPX-tiedosto, mutta tiedostopäätteellä BMP (esim. nopeuskamera.xpx, nopeuskamera.bmp).

Tallentakaa POI-tiedosto tyhjään USB-muistiin.

Laittakaa USB-muisti auton USB-liitäntään. Tuokaa sitten tiedosto kohdassa Asetuksetlisää/muokkaa MyPOI.

Valitkaa Tuo ja OK, noudattakaa sitten näytön ohjeita.

Kun tuonti on tehty, uudelle POI-ryhmälle voidaan tehdä seuraavat asetukset:

  • Ryhmän nimi voidaan muuttaa
  • Karttakuvan MyPOI-kuvake voidaan vaihtaa (jos tuotu POI-tiedosto sisältää kuvakkeen, se valitaan automaattisesti)
  • Jokin kolmesta äänimerkistä voidaan valita (ilmoittamaan auton lähestyessä MyPOI-kuvaketta)
  • MyPOI-kuvake voidaan valita näytettäväksi kartalla tai piilotettavaksi

Tehtyänne kaikki valinnat viimeistelkää tuonti painamalla Tallenna ja OK.

POI-tiedoston tuominen Sensus Navigation -järjestelmään

POI-tiedostoja voidaan tuoda myös Sensus Navigation -järjestelmään, mutta Volvo ei voi taata kaikkien tietojen tuomista, koska näitä tiedostoja tarjoavat monet eri valmistajat eivätkä ne kaikki ole täysin yhteensopivia Sensus Navigation -järjestelmän kanssa. Välttäkää nopeuskameratietojen lataamista, koska ne päivitetään karttapäivitysten yhteydessä. Alla olevat ohjeet kuvailevat esimerkinomaisesti tuontimenettelyn.

16w06 - Support site - Sensus Navigation settings menu - Import/export stored locations

Ladatkaa POI-tiedosto koneellenne. Jos tiedosto ei ole GPX-muotoinen, se on ensin muunnettava GPX-muotoonSaatavana on maksuttomia muuntamisohjelmia..

Tallentakaa POI-tiedosto tyhjään USB-muistiin.

Laittakaa USB-muisti auton USB-liitäntään. Tuokaa sitten POI-tiedosto kohdassa AsetuksetTuo/vie tallennettuja sijainteja.

Huomio

Kansallinen lainsäädäntö määrää, minkä tyyppistä tietoa kartalla saa esittää.

Koska useat eri valmistajat tarjoavat GPX-tiedostoja, Volvo ei voi taata, että kaikki GPX-tiedostot toimivat kaikkien Volvon järjestelmien kanssa.

Internetistä on ladattavissa monia ohjelmia GPX-tiedostojen muuntamista varten, mutta koska useat eri valmistajat tarjoavat niitä, Volvo ei voi vastata ohjelmien toiminnasta.

Välttäkää nopeuskameratietojen lataamista Sensus Navigation -järjestelmään, koska ne päivitetään karttapäivitysten yhteydessä.

Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta ja automallista/mallivuodesta riippuen.

Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään.

Automalli/vuosimalli

V40, vuosimallit 2013–2019.Koskee automalleja, joissa on Sensus RTI tai Sensus Navigation.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2011–2018.Koskee automalleja, joissa on Sensus RTI tai Sensus Navigation.

V70 ja XC70, vuosimallit 2012–2016.Koskee automalleja, joissa on Sensus RTI tai Sensus Navigation.

S80, vuosimallit 2012–2016.Koskee automalleja, joissa on Sensus RTI tai Sensus Navigation.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

V40, vuosimallit 2013–2019.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2011–2018.

V70 ja XC70, vuosimallit 2012–2016.

S80, vuosimallit 2012–2016.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

Send to Car-palvelun käyttäminen

Send to Car -palvelu mahdollistaa karttamääränpäiden lähettämisen Volvoonne Volvo On Call -sovelluksen avulla niillä markkina-alueilla, joilla Volvo On Call on saatavana. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että autossa on Sensus Navigation.