Hyvä tietää

44 Tulokset

AdBlue®

AdBlue on väritön neste, jota käytetään auton polttojärjestelmässä (SCR) dieselmoottorista tulevien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi. Tästä voitte lukea tietoa AdBlue-nesteestä ja sen lisäämisestä sekä AdBlue-määrän tarkistamisesta.

Volvon lasten turvaistuimien tyyppiluettelot

Tyyppiluettelot sisältävät tiedot siitä, mihin automalleihin ja mille auton paikoille eri lasten turvaistuimet on hyväksytty.

IntelliSafe - turvajärjestelmätarkastus käynnistettäessä

Kun auto käynnistetään sen oltua täysin sammutettuna, kuljettajan tukijärjestelmä näyttää kuljettajan näytössä turvajärjestelmätarkastuksen. Tämä on uusi visuaalinen toiminto, joka lisätään marraskuussa 2017 julkaistun ohjelmiston myötä.

Tietullien lukulaitteen sijoittaminen tuulilasiin, jossa on lämpöä heijastava kalvo

Jos käytätte autossanne tietullien lukulaitetta tai lähetintä tietullipisteiden läpi kulkemista varten, on tärkeää, että sijoitatte sen oikeaan kohtaan tuulilasissa.

Tankattaessa muistettavaa

Tankattaessa on tärkeää viedä suutin kunnolla täyttöputkeen putken kahden kannen ohi.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Markkina-alueen vaihto tuotaessa auto maahan tai muutettaessa se ulkomaille

Jotta Volvon tarjoamat yhdistetyt palvelut toimivat oikein, tuotaessa auto maahan tai muutettaessa sen kanssa ulkomaille on otettava yhteyttä valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjään, joka rekisteröi auton Volvon järjestelmissä uudelle markkina-alueelle.

Muutetut start/stop-symbolit

Start/stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti, kun auto on paikallaan, ja käynnistää sen sitten automaattisesti, kun sitä tarvitaan.

Liikennetietojen tarjoajat

Seuraavassa on tietoa siitä, mitkä yritykset tarjoavat autoonne liikennetietoja, sekä niiden käyttämistä järjestelmistä eri maissa.

Tavaratilan lattia mallissa V90 Cross Country - Volvo Ocean Race

V90 Cross Country - Volvo Ocean Race -mallissa on kulumista kestävä ja hiottava korkealuokkainen tavaratilan lattia.

Etäavaimen avainliuska ja pariston vaihto

Etäavaimessa on irrotettava avainliuska, jolla voidaan mm. avata vasemman etuoven lukitus, jos esimerkiksi etäavaimen paristo on heikko tai tyhjentynyt. Voitte vaihtaa etäavaimen pariston itse.

Kuljettajaprofiilit

Jotta Volvonne olisi mukautettu juuri teitä varten aina noustessanne autoon, voitte tallentaa ja suojata omat asetuksenne kuljettajaprofiileihin. Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa auton lukitus auton asetukset valitaan käytettävään avaimeen yhdistetyn kuljettajaprofiilin mukaan.

Tietojen yhteiskäytön ottaminen käyttöön käynnistettäessä palvelu tai sovellus

Jos ette ole ottanut tietojen yhteiskäyttöä käyttöön tiettyä palvelua tai ladattuja sovelluksia varten, voitte tehdä sen käynnistäessänne ne keskinäytössä. Jos käynnistätte palvelun ensimmäistä kertaa tai esim. tehdasasetusten palautuksen tai tiettyjen ohjelmistopäivitysten jälkeen, teidän on myös hyväksyttävä Volvon yhdistettyjä palveluja koskevat ehdot.

Erillislukitus

Jättäessänne auton huollettavaksi, hotellin pysäköintipalveluun tms. voitte erillislukitusta käyttäen lukita hansikaslokeron, takaluukun, tavaratilan luukun tai takaistuimen. Erillislukitustoiminto on erilainen eri automalleissa.

Hyvä tietää auton ikkunoista

Kuljettajan oven säätimillä voidaan ohjata auton kaikkia ikkunannostimia ja muiden ovien säätimillä kulloisenkin oven ikkunannostinta. Joihinkin malleihin voidaan valita myös panoraamakatto.

Tietojen yhteiskäyttöasetukset Volvo On Call -palvelussa

Tietojen yhteiskäyttö on oletusarvoisesti käytössä Volvo On Call -palvelua varten. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse itse aktivoida tietojen yhteiskäyttöä palvelua varten ostaessanne uuden auton tai esim. tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Virheilmoitukset rengaspaineiden valvontajärjestelmästä kuljettajan näytössä, esim. renkaanvaihdon jälkeen tai rengaspaineen ollessa alhainen

Jos näette kuljettajan näytössä esim. viestin Lisätietoja on keskinäytön Auton tila -sovelluks., teidän on kalibroitava/tallennettava uusi rengaspaine rengaspaineiden valvontajärjestelmään.

Reittiopastuksen peruminen

Voitte keskeyttää helposti keskinäytössä annettavan reittiopastuksen.

Tietosuojan ja tietojen yhteiskäytön asetukset ovat kuljettajaprofiilikohtaisia

Alkaessanne käyttää uutta kuljettajaprofiilia tietojen yhteiskäytön asetukset profiilissa asetetaan auton vakioasetuksiin ja ne ovat deaktivoituja.

IntelliSafe – kuljettajan tuki ja turvallisuus

IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuutta koskeva ajattelutapa, johon kuuluu useita aktiivisia tai passiivisia ajamisen tukitoimintoja eri tilanteita varten. Toiminnot voivat esimerkiksi auttaa ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon, estää törmäyksen varoittamalla ja jarruttamalla autoa tai auttaa pysäköinnissä.

Tietosuoja ja tietojen yhteiskäyttö

Monien palvelujen ja sovellusten täytyy pystyä lähettämään ja ottamaan vastaan tietoa. Yhdistettyjen palvelujen ja sovellusten tietojen yhteiskäyttötoiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. Voidaksenne käyttää tiettyjä palveluja ja sovelluksia autossanne teidän on itse aktivoitava tietojen yhteiskäyttö niitä varten.

Uudet ohjeet takalasin pyyhinsulan vaihtoa varten

Jos autonne on ollut huollossa ja huoltoasentaja on vaihtanut takalasin pyyhinvarren, takalasin pyyhinsulan vaihtaminen tehdään eri tavalla.

Pyyhinsulat huoltoasennossa

Vaihtamista, pesemistä tai nostamista (esim. jään kaapimiseksi pois tuulilasilta) varten pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa.

Liikennetietojen tarjoajat

Seuraavassa on tietoa siitä, mitkä yritykset tarjoavat autoonne liikennetietoja, sekä niiden käyttämistä järjestelmistä eri maissa.

Mistä huomaan jonkin turvatoiminnon aktivoituneen?

Jos autonne toimii mielestänne omin päin odottamattomalla tavalla, jokin auton turvallisuuteen liittyvistä toiminnoista on voinut aktivoitua.

Auton VIN:n (Vehicle Identification Number) löytäminen

Päivitetty 3/5/2020

Auton VIN:n (Vehicle Identification Number) löytäminen

Ottaessanne yhteyttä Volvon jälleenmyyjään esim. Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa teidän on annettava auton tunnistenumero VIN (Vehicle Identification Number).

Auton VIN:n (Vehicle Identification Number) löytäminen

VIN on auton ainutkertainen tunnistenumero. VIN:n löytää seuraavassa kuvatuilla tavoilla:

Kojelauta

Katsokaa VIN kojelaudasta auton tuulilasin läpi.

16w06 - Support site - VIN number

Kuvassa on XC90, mutta VIN sijaitsee suunnilleen samassa paikassa kaikissa malleissa.

Autot, joissa on 9" Sensus-kosketusnäyttö

VIN löytyy auton keskinäytöstä:

Valitkaa päänäkymässä Asetukset.

Järjestelmä.

Lukekaa kohdasta Ajoneuvon tunnusnumero.

Autot, joissa on 7" Sensus-näyttö

Selatkaa kohtaan My Car (tai painakaa keskikonsolissa MY CAR).

Asetukset.

Info.

VIN-numero.

Volvo On Call -sovelluksessa

Koskee ainoastaan markkina-alueita, joilla Volvo On Call on käytettävissä.

VIN:n löytää Volvo On Call -sovelluksessa seuraavin tavoin:

Valitkaa välilehti Auto.

Valitkaa Auton tiedot.

Lukekaa kohdasta VIN.

Huolto- ja takuukirjassa tai rekisteriotteessa

VIN löytyy myös huolto- ja takuukirjan ensimmäiseltä sivulta ja auton rekisteriotteesta.

Automalli/vuosimalli

Automallit vuosimallin 2019 loppuun.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Automallit vuosimallin 2019 loppuun.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

Istuinlämmittimen automaattinen käynnistys

Istuinlämmittimen automaattinen käynnistystoiminto vaihtelee automallin mukaan ja toimii eri tavalla kuljettajan ja matkustajan puolilla.

Kuljettajaprofiilin yhdistäminen avaimeen

Henkilökohtaisia asetuksia muun muassa istuimia, ilmastointia, äänentoistoa, navigointia ja kommunikointia varten voidaan tallentaa kuljettajaprofiileihin ja yhdistää johonkin auton avaimista.

Muuttuva symboli kuljettajan näytössä

Volvon kuljettajan näytössä on muuttuva symboli, jonka ulkonäkö muuttuu, jos jokin toiminto aktivoidaan tai jos auton on kiinnitettävä huomionne.

Näkösuojan käyttäminen

Näkösuojan avulla voidaan helposti peittää näkyvyys kuormatilaan. Tästä löydätte tietoa näkösuojan käyttämisestä.

Vikailmoitus renkaanvaihdon jälkeen

Vaihdettuanne renkaan näytössä voidaan näyttää vikailmoitus. Jos se tulee näyttöön, rengaspaineiden valvontajärjestelmä on kalibroitava.

Kuljettajaprofiilin muokkaaminen ja suojaaminen

Voitte tallentaa teille räätälöityjä henkilökohtaisia asetuksia kuljettajaprofiiliin suojaamalla profiilin. Tällöin tallennetaan lukittaessa valittuina olevat asetukset. Voitte halutessanne myös nimetä profiilin tai muuttaa sen nimeä.

Liikennetietojen tarjoajat

Seuraavassa on tietoa siitä, mitkä yritykset tarjoavat autoonne liikennetietoja, sekä niiden käyttämistä järjestelmistä eri maissa.

Volvo data analytics

Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä joitakin auton tietoja rekisteröidään, koskien muun muassa käyttöä ja toiminnallisuutta.

Panoraamakaton käyttäminen

Panoraamakatto koostuu aurinkosuojasta ja lasikatosta. Voitte säätää panoraamakaton asetuksia toiveidenne ja tarpeidenne mukaan.

Polttoainemerkintä

Markkinoilla on saatavilla eri polttoaineversioita. Jotta voidaan tunnistaa, mikä niistä sopii tiettyyn autoon, eri polttoaineilla on omat merkinnät. Voitte nähdä merkinnät mm. huoltoasemilla sekä autossanne, ja ne voivat olla avuksi tankatessanne autoanne.

Perävaunun vetäminen

Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.

Pilot Assist ja kaista-avustin

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton omalla kaistallaan ja ylläpitämään etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon. Lane Keeping Aid on toiminto, joka voi samalla tavalla auttaa tietyissä tilanteissa vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan.

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminto voi auttaa teitä vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon tai esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.

Tietojen yhteiskäytön aktivointi palveluja ja ladattuja sovelluksia varten asetusvalikon kautta

Voitte aktivoida tietojen yhteiskäytön palveluja ja ladattuja sovelluksia varten keskinäytön asetusvalikossa.

Autolomat ja pidemmät ajomatkat

Valmistautukaa autolomiin ja pitempiin ajomatkoihin ja parantakaa kokemustanne niistä. Tästä löydätte hyödyllisiä vinkkejä siihen, miten te ja Volvonne voitte varautua pitkiin ajomatkoihin.

Sisustuksen kunnossapito

Auton käyttäminen vaikuttaa sen sisustukseen. Nahka ja kankaat muuttuvat ja patinoituvat. Oikea hoito ja puhdistaminen pitävät auton raikkaana ja puhtaana vuosien ajan. Volvo on kehittänyt menetelmiä ja tuotteita puhdistamista varten.

Erillislukitus

Erillislukituksen, jota joissain malleissa nimitetään yksityiseksi lukitukseksi, tarkoitus on se, että tavaratilan luukku/takaluukku ja hansikaslokero voidaan lukita, mutta ovet voidaan silti avata ja auto käynnistää. Erillislukitusta voidaan käyttää jätettäessä auto huoltoon tai hotellin pysäköintipalveluun.

Tankattaessa muistettavaa

Tankattaessa on tärkeää viedä suutin kunnolla täyttöputkeen putken kahden kannen ohi.