Yhdistäminen internetiin

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Päivitetty 1/21/2020

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-järjestelmän kautta

Autossanne on mahdollista synnyttää internetyhteys Bluetooth-toiminnon, henkilökohtaisen SIM-kortin (automodeemi) tai Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Kun olette valinnut yhdistämisen Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne, kuvake esitetään auton näytössä. Kuvake osoittaa, että Wi-Fi-järjestelmä on kytketty päälle.

Wi-Fi-järjestelmän signaalinvoimakkuus näytetään kuvakkeessa, kun se on valkoinen, olette synnyttänyt yhteyden auton ja laitteen välille. Jos kuvakkeessa on punainen "x" tai animoitu keltainen yhdistämisnuoli, ette ole yhdistyneenä Wi-Fi-järjestelmään tai internetiin.

Tallennetut verkot

Auto voi listata jopa 10 tallennettua verkkoa, jotka näytetään vain, kun ne ovat käytettävissä. Verkot esitetään tällöin Wi-Fi-valikossa. Jos verkko on tallennettu aiemman kerran jälkeen, voitte valita alas lasketusta valikosta vaihtoehdon verkon unohtamisesta. Auto ei tällöin enää yritä yhdistää verkkoon automaattisesti.

Huomio

Yhdistäminen julkiseen verkkoon edellyttää, että verkon turvallisuustaso on WPA2-PSK.

Automaattinen yhteys

Jos olette synnyttänyt internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta, auto muistaa yhteyden, vaikka suljette auton ja käynnistätte sen uudelleen myöhemmin. Auto yrittää tällöin automaattisesti yhdistää internetiin. Huomatkaa, että Wi-Fi-järjestelmä suljetaan siksi ajaksi, jona auton on suljettuna, jotta estetään akun tyhjeneminen sekä valvomaton internetin käyttö.

Ongelmat Wi-Fi-yhteyden suhteen

Jos koette ongelmia Wi-Fi-yhteyden suhteen, tarkastakaa matkapuhelimenne verkon peittävyys ja käytettävissä oleva datamäärä. Jos puhelimen hotspot voi olla näkyvissä, vaikka puhelimella ei ole verkkopeittoa tai riittävää datamäärää.

Ongelmia iPhone Hotspot-järjestelmän suhteen

Jotta vältetään ongelmat yhteydessä iPhone-puhelimeen, pitää Teidän edelleen pysyä valikkovaihtoehdossa "henkilökohtainen hotspot" iPhone-puhelimessanne, kunnes auto on yhdistetty. Yhteyden synnyttyä voitte käyttää iPhone-puhelintanne jälleen tavalliseen tapaan.

Huomio

iPhone lopettaa Wi-Fi-toiminnon jakamisen, jos puhelin asetetaan lepotilaan tai jos on kulunut yli 90 sekuntia ilman, että Wi-Fi-toimintoa on käytetty. Wi-Fi-toiminnon jakamiseksi uudelleen, menkää puhelimen asetuksiin ja valitkaa "henkilökohtainen hotspot".

Huomio

Internetyhteyden jaossa Wi-Fi -toiminnon kautta iPhone-puhelimesta (kaikki mallit) autoon yhteys katkeaa, kun puhelu tai äänensiirto Bluetooth®-järjestelmän kautta tapahtuu. Tämä voi johtaa siihen, että vaikutetaan sovelluksiin ja muihin palveluihin, jotka perustuvat internetyhteyteen.

Yhteys palautuu, kun Bluetooth®-puhelu tai äänensiirto päättyy.

Häiriöiden välttämiseksi käytettäessä sovelluksia ja palveluita on suositeltavaa käyttää internetjakoa Bluetooth®-toiminnon kautta Wi-Fi -toiminnon asemesta, kun käytetään iPhone-puhelimia.

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Koskee autoja, joissa on Sensus Connect. .

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2015–2018Koskee autoja, joissa on Sensus Connect. .

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2015–2018.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?