ROOLIMME YHTEISKUNNASSA

Kestävän kehityksen kumppani

Haluamme tehdä osamme yhteiskunnan parhaaksi, mutta yksin emme mekään kaikkeen pysty. Luomalla arvokkaita kumppanuuksia kansainvälisten järjestöjen kanssa pystymme saavuttamaan entistä tehokkaammin asetettuja tavoitteitamme.

SITOUTUMINEN

Yhtiölliset kumppanuudet

Jatkamme yhteistyötä kumppaneidemme sekä organisaatioiden kanssa kansainvälisellä tasolla panostaen kestävään kehitykseen.

Jaettua turvallisuutta

Työmme liikenneturvallisuuden parissa ylettyy pelkkiä autoja sekä tienkulkijoita pidemmälle. Kyseessä on myös tiedonsiirto. Me jaamme reaaliaikaisia kokemuksia sekä tietotaitoamme. Asetettu, avoin lähestymistapamme hyödyttää koko planeettaamme.

SITOUTUMINEN

Tietotaitoa parempaa tieturvallisuutta varten

Jatkamme tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa jakaaksemme laajaa liikenneturvallisuustietoutamme.

Etiikka ja ihmisoikeudet

Liiketoimintamme tähtää aina mahdollisimmaan korkeaan vastuullisuuteen. Perimämme sekä avoin kulttuurimme mahdollistavat ympäristöstä sekä yhteiskunnasta huolehtimisen.

SITOUTUMINEN

Eettistä ja vastuullista liiketoimintaa

Olemme sitoutuneet vastuulliseen käytökseen sekä eettiseen johtajuuteen. Johtajamme asettavat korkean tason ja toimivat ammatillisen osaamisen roolimallaina.