YHTIÖMME VAIKUTUKSET

Resurssitehokasta liiketoimintaa

Käyttämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti me minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia. Emme keskity pelkästään vesitehokkuuteen, energiaoptimointiin sekä ilmanlaatuun vaan vaadimme jatkuvasti enemmän myös kumppaneiltamme.

SITOUMUS

Ilmastoneutraalia toimintaa vuoteen 2025 mennessä

Tähtäämme täysin CO2-neutraaliin toimintaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä on maailmanlaajuinen sitoumus, jonka saavutamme energiatehokkuuden sekä ilmastoneutraalin energian hyödyntämisen kautta.

Kestävää työelämää

Ihmiskeskeisenä yhtiönä tehtävänämme on tarjota turvallinen, motivoiva sekä houkutteleva työpaikka, jossa ihmiset voivat kasvaa ja osallistua liiketoiminnan kehitykseen. Volvo Cars pyrkii työelämän terveeseen tasapainoon varmistuakseen, että työntekijämme voivat myös aikanaan eläköityä terveinä.

SITOUTUMINEN

Ei kuolonturmia tai vakavia loukkaantumisia

Olemme sitoutuneet minimoimaan työntekijöidemme sekä alihankkijoidemme työtapaturmat. Pystymme tähän levittämällä tietoa sekä valmistelemalla aloitteita henkilökuntamme hyväksi.

Monimuotoinen sekä osallistava kulttuuri

Meille monimuotoisuus sekä osallistaminen tarkoittavat ihmisten houkuttelemista sekä eri taitojen, taustojen, kulttuurien, sukupuolten sekä persoonallisuuksien arvostamista. Tämän ajattelun kautta luomme innovatiivisen, eettisen sekä laajalti osallistuvan yrityskulttuurin ja organisaation. Uskomme tämän tekevän tuotteistamme entistäkin parempia sekä liiketoiminnastamme menestyksekkäämpää. Kaikki johtajamme edustavat näitä mainittuja arvoja.

OMISTAUTUMINEN

35% kansainvälisesti monikulttuurisia johtajia & 35% naisjohtajia vuoteen 2020 mennessä

Volvo on omistautunut takaamaan, että kaikki johtajamme edustavat monipuolisesti uusia näkökulmia rakentaeksemme globaalin, dynaamisen sekä kunnioittavan työympäristön. Tähän pääsemme suunnitelmallisilla valinnoilla sekä päätöksillä kautta koko yhtiön.