Informacijska obavijest

Kontrolno tijelo
Volvo Car Corporation, švedska pravna osoba s registracijskim brojem 556074-3089 i adresom 405 31, Göteborg, Švedska, u daljnjem tekstu navedeno kao "VCC", "mi", "naš" i "nas", obrađivat će vaše osobne podatke na niže opisan način.

Svrha i zakonska osnova za obradu
Osobne podatke koje nam dajete obrađujemo sukladno predmetnom zahtjevu za podatke (ime, adresa, telefon, e-pošta i sl.). Svrha naše obrade je administracija vašeg predmetnog zahtjeva. Osobne podatke koje nam pružite koristit ćemo i za razvoj i za statističke potrebe našeg sustava upravljanja predmetnim zahtjevima.

Zakonska osnova naše obrade vaših osobnih podataka za administriranje predmetnog zahtjeva za podacima je ta da je obrada potrebna za sukladnost zakonskoj obvezi kojoj podliježemo s obzirom na vaša prava. Zakonska osnova naše obrade vaših osobnih podataka za razvoj i za statističke potrebe je ta da je ona potrebna na temelju našeg legitimnog interesa.

Otkrivanje i primatelji vaših osobnih podataka
Vaše osobne podatke koristit će naše podružnice i poslovni partneri u gore navedenu svrhu. Što se tiče naših podružnica i poslovnih partnera koji se nalaze izvan EEA, vaše ćemo osobne podatke prenijeti sukladno standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojila Europska Komisija, a koje se odnose na čuvanje vaših osobnih podataka.

Vrijeme pohrane
Vaše ćemo osobne podatke obraditi prema zahtjevu za osobne podatke u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, počevši od datuma ispunjavanja vašeg zahtjeva.

Vaša prava i kontaktne informacije za VCC
Dodatne informacije o svojim pravima koje se odnose na obradu osobnih podataka i kontaktnih informacija za dodatne informacije te prigovore i detalje za kontakt našem agentu za zaštitu podataka potražite na stranici https://support.volvocars.com/privacy.