Upravni odbor

Li Shufu

Predsjednik uprave

Hans-Olov Olsson

Potpredsjednik uprave

Hakan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor

Winnie K. W. Fok

Direktor

Lone Fons Schroder

Direktor

Dr. Peter Zhang

Direktor

Daniel Li

Direktor

Carl-Peter Forster

Direktor

Mikael Ohlsson

Direktor

Glenn Bergstrom

Predstavnik sindikata

Soren Carlsson

Predstavnik sindikata

Marko Peltonen

Predstavnik sindikata

Tom Johnstone

Direktor